Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Lagen innehåller bestämmelser som rör kvalitet och säkerhet vid hantering av mänskliga vävnader och celler som ska användas på människor.

Även hantering av mänskliga vävnader och celler vid tillverkning av läkemedel som ska användas på människor berörs av denna lag, liksom läkemedelslagen.

Syftet med lagen är att skydda människors hälsa.

Nationella rådet för organ, vävnader, celler och blod (Vävnadsrådet) arbetar på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation. På deras hemsida finns utförlig information om lagens tillämpning riktad till vårdgivare.