Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Socialstyrelsen har formulerat föreskrifter och allmänna råd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vårdgivaren ska enligt föreskrifterna ansvara för att det finns ett ledningssystem för att fortlöpande utveckla verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet.

Föreskrifterna innehåller krav på samverkan och systematiskt förbättringsarbete genom risk- och avvikelsehantering samt egenkontroll. De beskriver också vilka krav som ställs på innehållet i vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelse, utöver skyldigheterna i patientsäkerhetslagen.

Föreskrifterna omfattar utöver hälso- och sjukvården även verksamheter enligt tandvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen.