Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Lagen om hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, SFS 2013:407, gäller sedan 1 juli 2013.

Den beskriver landstingens skyldighet att erbjuda subventionerad hälso- och sjukvård till vuxna personer som vistas i landet utan giltigt tillstånd. Det är samma subventionerade hälso- och sjukvård som till vuxna asylsökande, det vill säga vård som inte kan anstå. I det ingår också tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning.

Barn som vistas i landet utan tillstånd

Barn som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas vård på samma sätt som bosatta och asylsökande barn, det vill säga subventionerad fullständig hälso- och sjukvård, inklusive regelbunden tandvård.

Asylsökande

Sedan tidigare finns det en lag som gäller hälso- och sjukvård till asylsökande, SFS 2008:344. Lagen från 2013 innebär att personer utan tillstånd nu har samma rätt till subventionerad vård som de asylsökande.