Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Denna lag innehåller tvingande regler för vårdgivare att erbjuda patientförsäkring. Försäkringen gäller enbart vid en patientskada som inträffar i samband med hälso- och sjukvård i Sverige.

Det finns sex skadetyper som anges i lagen:

  • Skada som är direkt orsakad av åtgärd i samband med undersökning eller behandling inklusive vissa förutsättningar.
  • Skada som beror på fel på eller felaktig användning av medicinteknisk produkt eller annan sjukvårdsutrustning.
  • Skada som beror på felaktig diagnos.
  • Skada som beror på infektion; ersätts efter skälighetsprövning.
  • Skada som är en följd av olycksfall; ersätts endast om olycksfallet har samband med åtgärder från vårdpersonalens sida eller inträffar till följd av brand eller annan skada på lokaler eller utrustning.
  • Skada som orsakas i samband med medicinering; ersätts om läkemedel ordinerats, expedierats eller hanterats på felaktigt sätt.

För skador som har orsakats till och med 31 december 2014 gäller följande tidsfrister:

En patient som vill ha skadeersättning måste väcka talan eller ansöka om detta inom tre år från det att han eller hon har fått veta att anspråket kunde göras gällande.  Ytterst gäller en tidsfrist på tio år, som räknas från den tidpunkt då skadan orsakades.

För skador som har orsakats från och med 1 januari 2015 gäller följande tidsfrister:

En patient som vill ha skadeersättning måste väcka talan eller ansöka om detta inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.

Läs mer