Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Smittskyddslagen och smittskyddsförordningen syftar till att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids till eller mellan människor. Allmänfarliga sjukdomar och vissa andra smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga sjukdomar och ska anmälas i enlighet med 2 kap. 5 § smittskyddslagen. Se bilaga till smittskyddslagen och smittskyddsförordningen om vilka sjukdomar som är anmälningspliktiga.

I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren är en myndighet och samhällsfunktion med ansvar att planera, organisera och leda smittskyddet inom landstingsområdet genom att fortlöpande följa smittskyddsläget och verka för att förebyggande och operativa åtgärder vidtas. Stor vikt läggs på stöd till och samverkan med hälso- och sjukvården, kommunala nämnder och andra i deras smittskyddsarbete liksom på utåtriktad verksamhet i ett brett kontaktnät med flertalet aktörer, inkluderande allmänhet och media.

 

Smittskydd Stockholm

Riktlinjer och rutiner för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Kontaktinfo till myndigheten och enheten Smittskydd Stockholm.