Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

I Region Stockholm finns det möjlighet att gå olika miljökurser för de som arbetar inom landstingsverksamheter och de som arbetar i en verksamhet som arbetar på uppdrag åt landstinget. Man bör göra om utbildningarna vart femte år. Från och med 2018 finns det en ny grundläggande miljöutbildning som kopplar till Miljöprogrammet 2017-2021.

Webbaserade kurser

Det finns två interaktiva miljökurser:

  • Region Stockholms grundläggande miljöutbildning
  • Läkemedel & Miljö

För att få diplom måste kunskapstestet genomföras vid ett och samma tillfälle. Besvaras inte frågorna korrekt måste proceduren göras om på nytt.

De webbaserade utbildningarna är gratis och ligger på Lärtorget. För privata vårdgivare krävs det ingen inloggning, men observera att resultaten därmed ej registreras per utförare.

Utbildningen Läkemedel & Miljö vänder sig främst till de som har förskrivningsrätt. Observera att det är ett krav i många avtal att de med förskrivningsrätt ska gå denna eller motsvarande utbildning.

Till dig som arbetar inom Region Stockholm:

Om du arbetar på Danderyds sjukhus, Karolinska universitetsjukhuset, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus, HSF, LSF, SLSO, Kulturförvaltningen, AB SLL Internfinans, Landstingsrevisorerna, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Patientnämndens förvaltning, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholm Care AB, Locum, Trafikförvaltningen eller MediCarrier – vänligen notera att för att kursen ska inkluderas i din profil ska du logga in i Lärtorget med ditt eTjänstekort innan du genomför kursen.

Hållbarhetsfrukost

Välkommen på frukostseminarium där du får ta del av omvärldsspaningar och vad som händer inom hållbarhetsområdet i Region Stockholm.

Boka in dig på vårens tillfällen:


Tillfälle 1:

Tillfälle 2:
Onsdag 27 mars

Tillfälle 3:
Torsdag 16 maj

Tid:

8:00-9.00 (Frukost serveras från klockan 7:45)

Plats:

Hantverkargatan 11, Matsalen

OBS! Platserna är begränsade.

Kontakt:

Hanna Karlsson, SLL Hållbarhet, hanna.m.karlsson@sll.se

Anmälan görs på Lärtorget:

Lärarledd utbildning

Miljöombudsutbildning

Välkommen på vårens utbildningstillfällen för dig som är miljöombud/miljösamordnare.
Utbildningen är uppdelad på två dagar och du får fördjupad kunskap och verktyg för att driva miljöfrågor och skapa engagemang på din arbetsplats.

Miljöombudsutbildning för hälso- och sjukvården och tandvården:

Tillfälle 1: torsdag 14 februari och torsdag 7 mars 2019

eller

Tillfälle 2: onsdag 3 april och torsdag 11 april 2019

Miljöombudsutbildning för övriga verksamheter

Onsdag 6 mars och tisdag 9 april 2019

Plats: World Trade Center, Kungsbron 1

Anmälan görs på Lärtorget:

Förkunskaper:

För att gå miljöombudsutbildningen krävs att du har gått den grundläggande miljöutbildningen (lärarledd eller digitalt), som baseras på Miljöprogram 2017-2021.

Kontakt:

Christl Kronfeld, SLL Hållbarhet, christl.kronfeld@sll.se

Utbildning i intern miljörevision

Välkommen på 3 dagars utbildning i intern miljörevision.

Kursen ger dig kunskaper för att själv kunna revidera verksamhetens miljöledningssystem. Dag 3 får du göra en praktikrevision under handledning.

Datum: 19 mars, 20 mars och 27 mars

Tid: 8.30 -16.00

Anmälan görs på Lärtorget.

De som vill ordna egna lärarledda grundutbildningar inom miljö kan avropa från ett centralt avtal. Det gäller både landstingets egna verksamheter och de verksamheter som arbetar på uppdrag åt landstinget.

Kontakt

För information om hur man går till väga för att avropa lärarledda grundläggande miljöutbildningar kontakta:

För samtliga miljöutbildningar lärarledda som webbaserade kontakta:

Ni kan också vända er till er miljöansvariga där ni arbetar.

Mer information