Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Varje landsting och/eller region ska erbjuda en god hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Landstingen/regionerna beslutar sedan om hur de verksamheterna som de ansvarar för ska organiseras.

Region Stockholm har idag tre former av avtal för att bedriva hälso- och sjukvård:

  • Lag om valfrihetssystem (LOV), används för vårdval.
  • Lag om offentlig upphandling (LOU), används för upphandlingar av privata utförare.
  • Direktavtal, används för landstingsdrivna utförare.

Dessutom bedrivs landstingsfinansierad hälso- och sjukvård enligt:

  •  Lag om läkarvårdsersättning (LOL) och lag om ersättning för fysioterapi (LOF), används för ersättningsetablering av läkare och fysioterapeuter.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är en del av Region Stockholm. Utifrån de behov av hälso- och sjukvård och tandvård som finns i länet beställer förvaltningen vård samt följer upp resultat och kvalitet. Syftet med uppföljningarna är att säkerställa att vårdgivare med avtal levererar den vård som länets invånare behöver.

Upphandlad vård enligt LOV

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV. Inom vårdvalen har patienter alltid möjlighet att välja vårdgivare. Vårdval innebär även att du som vårdgivare har rätt att etablera dig fritt inom vårdområdet så länge du uppfyller vissa krav. Avtalet kan sägas upp om du inte lever upp till kraven. Ansökan kan göras löpande under året.

Alla vårdavtalsområden enligt LOV

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Ansök om vårdavtal

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV.

Upphandlad vård enligt LOU

Upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (2016:1145) används för att upphandla viss vård. Vårdgivare som är intresserade kan lämna anbud på utlysta upphandlingar. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar vem som ska tilldelas uppdraget.

Aktuella vårdavtalsområden enligt LOU

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Vård i egenregi

Viss vård utförs av landstingets egenregi genom så kallade direktavtal. Det innebär att uppdraget ges direkt till någon av Region Stockholms egna bolag som utför vård.

Aktuella vårdavtalsområden i egenregi

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Lagreglerade läkare och fysioterapeuter

Lagreglerade läkare och fysioterapeuter arvoderas enligt lag om läkarvårdsersättning, LOL, och lag om ersättning för fysioterapi, LOF. Det går inte att vara verksam inom LOL/LOF samtidigt som man är verksam inom ett vårdval i Region Stockholm.

Hitta vårdgivare

Om du vill söka efter andra vårdgivare som bedriver vård på uppdrag av Region Stockholm kan du söka efter vårdutbud i Utbudstjänst SLL. Invånare och patienter ska i första hand använda 1177 Vårdguiden för att hitta vårdutbud och kontaktuppgifter.

Vårdutbud i SLL

Lista över vårdutbud i SLL. Informationen hämtas från avtalet mellan vårdgivare och SLL och kontaktuppgifter och öppettider från EK.

Kontakt

Frågor om ansökan och godkännande kan ställas per e-post till:

För frågor kring specifika upphandlingar eller vårdval finns även kontaktuppgifter på respektive vårdavtals sidor:

Aktuella vårdavtalsområden

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Relaterad information