Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget omfattar specialiserad rehabilitering i slutenvård för patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar, neurologiska sjukdomar/skador eller psoriasis.

Målgruppen är patienter, vuxna och barn/ungdom, som är folkbokförda i Stockholms län. Rehabiliteringsperioden för vuxna är 28 dagar förutom vid psoriasis då rehabiliteringsperioden är 21 dagar. För barn/ungdom är rehabiliteringsperioden 21 dagar oavsett diagnos.

Reumatologi

Rehabiliteringen riktar sig till patienter där målen inte kan nås genom egenträning eller träning i Primärvårdsrehabilitering. Patientens sjukdom och tillstånd ska tåla intensiv träning enskilt och i grupp.

Neurologi

Rehabiliteringen riktar sig till patienter med funktionsnedsättning till följd av pareser, spasticitet och ataxi. Rehabiliteringen består av funktionsuppehållande, motorikförbättrande och konditionshöjande träning.

Psoriasis

Rehabilitering riktar sig till patienter med utbredd medelsvår/svår psoriasis som inte läker på lokal- ljus- och/eller läkemedelsbehandling.

Vårdgivare som har avtal med SLL

Rehabilitering i varmt klimat, klimatvård, är upphandlad enligt LOU. Region Stockholm har avtal med:

Clinica Vintersol för patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar och neurologiska sjudomar/skador. Rehabiliteringen sker på anläggningen Vintersol, Los Cristianos, Teneriffa.

Scandinavian Rehab Center, för patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar.

Clinica Vintersol för patienter med svår psoriasis. Rehabiliteringen
sker på anläggningen Vintersol, Los Cristianos, Teneriffa.

Remittering

Uttagning sker löpande under året av reumatolog, neurolog eller handläggare på Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ) beroende på diagnos.

Patient som beviljas rehabilitering kontaktas av IVÄ via brev. Vid avslag skickas brev till patient och remittent.

Region Stockholm betalar för en medföljande vårdnadshavare/närstående till ett barn/ungdom med neurologisk och reumatologisk sjukdom till och med det året då den unga fyller 17 år. För barn med psoriasis ersätter Region Stockholm för en medföljande vårdnadshavare/närstående till och med det år barnet fyller 15 år. Andra medföljare bekostas ej av landstinget.

Vårdnadshavare/närstående betalar en avgift på 100 kr/dygn.

Remissblanketter och patientansökan

Patient som förvärvsarbetar/är arbetssökande kontaktar efter beviljad rehabilitering Försäkringskassan för ansökan om förebyggande sjukpenning.

Remiss och patientansökan skickas till:

Rapportering

Rapporteringsanvisningar

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom avtalet Rehabilitering i varmt klimat för patienter med funktionsnedsättning till följd av reumatiska eller neurologiska sjukdomar/skador, specialiserad i Region Stockholm.

Patientavgifter

Kontakt för vårdgivare