Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Målgrupp och uppdrag

Målgrupp

Specialiserad rehabilitering vid astma och KOL ska erbjudas patienter som, trots insatser i öppenvård, har kvarstående behov och bedöms vara motiverade och ha nytta av en mer intensifierad, strukturerad och sammanhållen period med rehabilitering. Patienterna ska komma från eget boende.

Uppdrag

Syftet med insatserna är att ge patienterna långsiktigt positiva effekter genom ökad förståelse för sin sjukdom och behandling, stöd till rökstopp samt stöd till träning för förbättrad styrka och kondition. Målet är att uppnå god sjukdomskontroll för patienter med astma och att förebygga framtida försämringsperioder för patienter med KOL.

Rehabiliteringen bedrivs av tvärprofessionella team och organiseras i olika program. Programmen bedrivs i inneliggande veckovård måndag till fredag. Nattetid tjänstgör undersköterskor och sjuksköterska finns i telefonberedskap med möjlighet att kallas in.

Uppdraget omfattar:

  • Grund- och uppföljningsprogram för vuxna med astma, 10 respektive 5 dagar
  • Grund- och uppföljningsprogram för vuxna med KOL, 10 respektive 5 dagar
  • Rehabiliteringsprogram/läger för unga i åldern 13-17 år med astma, 1 + 6 dagar

Vårdgivare som har avtal med SLL

Ersätta, rapportera och fakturera

Remissblankett

Remiss med aktuell spirometrikurva och läkemedelsförteckning skickas direkt till vårdgivaren:

Stiftelsen Mälargården Rehab Center
Box 46
193 21 Sigtuna

08-594 93 630

Kontakt för vårdgivare