Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Fotsjukvården ska samordnas med annan vård samt ge stöd, behandling och rehabilitering.

I uppdraget ingår att:

  • erbjuda medicinsk fotsjukvård i öppenvård
  • skapa en god fothälsa
  • förebygga och behandla fotskador.

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget inkluderar avtal och ansökningsblankett:

Förfrågningsunderlag

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 september 2014.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, enligt Vårdval Norrtälje. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte uppfyller kraven. Ansökningar tas emot löpande och det finns ingen begränsning i antalet utförare men däremot ett ekonomiskt tak för respektive mottagning.

Så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV.

Ansök om ändring

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Godkända vårdgivare

Uppdaterad augusti 2018  
Anna-Lena Perås, Kristinagården
Gottstavägen 17, Hallstavik
0175-227 01 och 073-598 15 08
Ewa Lindahl, Elmstagården/Eneberg
Skogsbacken 3, Väddö
0176-520 28

FOTstugan
Centralvägen 1, Rimbo
Ann-Louise Nyman 0175-720 90

Marlene Schultz, Roslagens sjukhus (ROS)
Hamnvägen 12, Norrtälje
0176-22 33 77 och 070-495 40 00
Moirone Lundgren
Minervavägen 3, Rimbo
073-501 19 38
Stora torgets fotsjukvård, Marie Fohlin
Stora torget 2, Norrtälje 0707-92 43 96
Susanne Erixon, Rosenlundsgården
Rosenlundsvägen 2, Bergshamra
070-620 95 82
Veras fotsjukvård, Solbacka demensboende
Asteroidvägen 6, Norrtälje
070-757 72 35
Verónica, Medicinsk fotsjukvård
Stockholmsvägen 15, Norrtälje
0709-60 02 35
 

Rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Rapporteringsanvisningar

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 september 2014.

Kontakt för vårdgivare