Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen för detta vårdval är patienter i öppenvård. Vårdgivaren ska i första hand tillgodose patientens behov av rehabilitering för patienter som vårdats vid akutsjukhus, geriatrisk klinik eller specialiserad sluten rehabiliteringsklinik. Det finns inget krav på remiss.

Basuppdraget består av rehabiliteringsinsatser från:

 • legitimerad fysioterapeut
 • legitimerad arbetsterapeut
 • legitimerad dietist

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster till uppdraget är:

 • kiropraktik
 • naprapati
 • kombinerad fysikalisk lymfödemterapi
 • behandling i bassäng

Tilläggsuppdraget neuroteam efter stroke och annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom består av insatser från:

 • legitimerad fysioterapeut
 • legitimerad arbetsterapeut
 • legitimerad logoped
 • kurator

Tilläggsuppdraget behandling av barn och ungdom med obesitas består av insatser från:

 • legitimerad fysioterapeut
 • legitimerad dietist
 • och sker i samverkan med Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag del 1

Förfrågningsunderlaget inkluderar avtal och ansökningsblankett för vårdval primärvårdsrehabilitering i Norrtälje. Gäller från 1 september 2017.

Förfrågningsunderlag del 2

Förfrågningsunderlaget inkluderar avtal och ansökningsblankett för vårdval primärvårdsrehabilitering i Norrtälje. Gäller från 2017-09-01.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Godkända vårdgivare

Vårdbolaget TioHundra AB, Primärvårdsrehabilitering
Rehab Öppenvård, Norrtälje sjukhus
Lasarettsgatan 6
Norrtälje

Filial, Hallstavik, avseende Fysioterapi
Hallstavik vårdcentral
Carl Wahrens väg 24
Hallstavik


Rimbo hälso- och vårdcentral, primärvårds rehabilitering
Västra Stockholmsvägen 18 C
Rimbo

Rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Rapporteringsanvisningar

Rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning och uppföljning. Gäller från 1 september 2017.

Fakturering

Fakturera besök av utomlänspatienter

Besök av utomlänspatienter ska månatligen faktureras i Vårdfaktura genom särskild rutin.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet enligt Vårdval Norrtälje. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande och det finns ingen begränsning i antalet utförare men däremot ett ekonomiskt tak för respektive mottagning.

Så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV.

Ansök om ändring

Inför driftstart

Checklista inför driftstart

Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i. Ifylles av handläggare vid driftstartsmöte.

Kontakt för vårdgivare

Frågor om ansökan och godkännande för vårdval Norrtälje kan ställas per e-post.