Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

KPP är en metod för att beräkna sjukvårdens kostnad per vårdkontakt och patient.

De första Nationella KPP principerna som avsåg somatisk slutenvård, publicerades 2002 i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt expertgruppen för KPP-frågor.

Sedan den första versionen av KPP principerna publicerades har metoden utvecklats och utökats till att även omfatta andra vårdformer än den slutna somatiska vården. KPP finns nu även för öppenvård, primärvård och psykiatri.

De Nationella KPP principerna har uppdaterats 2006 och 2015 version 3 finns att ladda ner alternativt beställa på nedanstående länk:

Enheter inom SLL som infört och levererar KPP-data:

 • Karolinska universitetssjukhuset, 1992
 • Danderyds sjukhus, 2004
 • Södersjukhuset, 2004
 • Södertälje sjukhus, 2009
 • St:Görans sjukhus, 2009
 • Ersta sjukhus, 2010
 • Nacka Geriatriken, 2010
 • BB Stockholm, 2010
 • Tiohundra AB i Norrtälje, 2011
 • St. Eriks ögonsjukhus, 2013
 • Bromma Geriatriken, 2013
 • Handen Geriatriken, 2013
 • Dalen Geriatrik 2013
 • Ryggkliniken i Strängnäs 2013

Idag har 20 landsting KPP-system i drift vilket innebär att drygt 80 % av slutenvården är KPP-beräknat. För öppenvården är motsvarande siffra ca 70 %.

SLL svarar för ca 25 % av insamlade Nationella KPP data. SLL har en egen KPP databas för vårdproducenterna inom SLL.

Sveriges kommuner och Landsting, SKL, har ansvar för den nationella KPP-databasen.

På SKL:s KPP webbplats finns samtliga publicerade rapporter och information om vad som händer inom KPP-området.

På nedanstående länk finns det kostnadsuppgifter och vårddata för åren
2014 – 2016. För år 2016 innehåller databasen 1,3 miljoner vårdtillfällen inom den svenska slutna somatiska vården. För den öppna vården är motsvarande siffra 14,9 miljoner vårdkontakter. Den totala kostnaden i databasen är för slutenvård 71,2 mdr  kr samt för den öppna vården 48,4 mdr kr. Totalt 119,6 mdr kr.

Kontakt