Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att vara normerande i användningen av termer och begrepp inom sjukvården i Sverige. Stockholms läns landsting, SLL, använder sig i första hand av Socialstyrelsens rekommendationer.

Har du en fråga som inte kan besvaras med hjälp av Socialstyrelsens termbank är du välkommen att skicka in frågan till funktionsbrevlådan nedan så hjälper vi till med att besvara den.

Socialstyrelsens termbank

Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom områdena vård och omsorg, som innefattar hälso- och sjukvård och socialtjänst. De gemensamma termerna ska användas i vård- och omsorgsarbetet.

Lathund för namnstandard

Lathunden för namnstandard gäller namn på organisationsenheter, verksamheter samt adressuppgifter som förekommer i register och används som masterdata*. Genom ett lättläst och enhetligt språk ska invånarna förstå vilken verksamhet som bedrivs var.

Lathunden ska användas inom Förvaltningsobjekt Person, organisation, funktion och sortiment FO POFS (till exempel i EK och PU-tjänsten). Den rekommenderas även att användas i andra processer och objekt som hanterar denna typ av uppgifter i register. Lathunden innehåller tre nya rekommendationer, beskrivning av svenska skrivregler samt tidigare fattade beslut (ändrad ordning).

* Masterdata är data som används för olika syften i olika system.

Metoden för verksamhets- och informationsbehovsanalys (VIA-metoden)

En verksamhets vision är en drivande faktor somanger riktning för verksamhetsutveckling och därmed verksamhetens effektivisering. För att nå visionen behöver man vara överens om och förstå vad som behöver effektiviseras.

En helhetsbild av verksamheten som beskriver dess nuläge, börläge samt strategi för förflyttning från nuläge till börläge är en förutsättning för att kunna ta fram en handlingsplan för vidareutveckling. 

Att använda en godtagen och gemensam metod i verksamhetsanalysarbeten garanterar att resultatet är användbart för sitt syfte, håller en hög kvalitet och kan användas på nytt.

Metoden för verksamhets- och informationsbehovsanalys (VIA-metoden) används för analys och beskrivningar av en verksamhet. De framtagna beskrivningarna är underlagför olika syften.Beskrivningarna används bland annat för att:

  • Ta fram en helhetsbild av verksamheten som grund för verksamhetsutveckling
  • Utveckling av verksamhetens informationsförsörjning
  • Ta fram IT-strategier
  • Kravställning av IT-stöd

VIA-metoden består av ett antal metodsteg som också kan användas självständigt. För att skapa goda förutsättningar för effektivisering och optimering av en verksamhet bör alla steg i metoden genomföras. Detta ger en djup förståelse av verksamheten.
Metodstegen som ingår i VIA-metoden är till exempel:

  • Mål- och intressentanalys
  • Processanalys
  • Begreppsanalys
  • Informationsanalys

Kontakt