Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Syftet med mentorskapsprogram för barnmorskemottagningar är:

  • att attrahera och bibehålla nyanställda barnmorskor genom att erbjuda dem en strukturerad och välplanerad introduktion till ett långvarigt yrkesliv inom öppenvården
  • att ge tid för reflektion och förberedelser
  • att genom hospitering ge barnmorskorna ökad kunskap om vårdkedjan.

Ansökan om mentorskapsprogrammet fylls i av chefen.

Omgång 2

För mentorerna (handledare):

Onsdag 20 mars, 14 - 16.30

För adepter (nyanställda barnmorskor)

Onsdag 10 april, 12.30 - 16.30
Onsdag 15 maj, 12.30 - 16.30
Tisdag 11 juni, 12.30 - 16.30

Omgång 3

För mentorerna (handledare):

Torsdag 22 augusti, 14 -16.30

För adepter (nyanställda barnmorskor):

Tisdag 27 augusti, 12.30 - 16.30
Måndag 9 september, 12.30 - 16.30
Tisdag 8 oktober, 12.30 - 16.30

Omgång 4

För mentorerna (handledare):

Tisdag 24 september, 14 - 16.30

För adepter (nyanställda barnmorskor):

Onsdag 9 oktober, 12.30 - 16.30
Onsdag 6 november, 12.30 - 16.30
Tisdag 10 december 12.30 - 16.30