Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

På BVC kan föräldrar, som håller på att separera, erbjudas stöd i aktuella frågor kring barnen. Det kan till exempel handla om barnens boende eller hur man berättar för dem att man ska separera. BHV-enheten har tagit fram ett material till stöd för BHV-sjuksköterskor vid sådana samtal. Dessutom finns nu ett material riktat till föräldrarna. Vid osämja och konflikter räcker självklart inte stöd via BVC utan då är det viktigt att föräldrarna hänvisas till familjerätten för samarbetssamtal.

 

Materialet för BVC kan laddas ner här:

Samtal om barns behov vid föräldrars separation

En samtalsguide för BHV-sjuksköterskor. Den innehåller elva teman som är värdefulla för föräldrar att fundera över vid separation och har tillhörande illustrationer samt förslag på frågor att använda i samtalet. Utgångspunkten för varje tema är barnets behov. Tillsammans med föräldrarna väljer man de teman som är angelägna för dem. På baksidan finns verksamheter som ger stöd och råd till barn och föräldrar listade.

Att separera som föräldrar

Broschyr riktad till föräldrar. Den innehåller texter och illustrationer om samma teman som samtalsguiden. På baksidan finns en lista på verksamheter som ger stöd och råd till barn och föräldrar.