Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet

Vad behöver barn äta? Praktiska råd om mat, sömn m.m.

Råd till föräldrar med barn som är 2-5 år gamla, förutom mat- och rörelsevanor finns råd om TV- och datortittande samt sömn.

Tips på bra, näringsrik och mättande matsäcksmat för utflykten eller friluftsdagen.

Säsongsguiden syftar till att göra det lättare att välja frukt och grönsaker efter säsong.

Broschyr som stöd i det hälsofrämjande samtalet, men även att dela ut direkt till personer som ber om hälsotips.

Hur mycket socker äter och dricker du?

Affisch med bilder på vanliga ”sockerfällor”. Den kan även kan användas som samtalsunderlag. Budskap finns på engelska, arabiska, persiska, somaliska och turkiska.

Metoder

Evidensöversikt

Befolkningsinriktat hälsofrämjande och förebyggande arbete mot övervikt och fetma inom olika arenor/områden, bland annat barnhälsovården, uppdateras kontinuerligt. Evidensöversikten omfattar olika åtgärder gällande att främja goda matvanor, främja fysisk aktivitet, minska stillasittande, förebygga övervikt/fetma och effekt på jämlikhet.

Goda exempel, samverkan

Mer och Mindre

Mer och Mindre (MoM) är en pågående studie med syftet att utvärdera två olika behandlings­metoder av fetma hos barn fyra till sex år. Deltagande familjer har antingen randomiserats till ett föräldrastödsprogram med fokus på föräldratekniker eller till standardbehandling vid BUMM. Familjerna följs under ett år och datainsamling pågår. Rekryteringen till studien är nu avslutad. En fyraårsuppföljning av studien är planerad till 2017.

Early STOPP

Early STOPP är en interventionsstudie med barnfamiljer i en riskgrupp för att förebygga utveck­ling av övervikt och fetma. Projektet riktas till familjer där båda föräldrarna är överviktiga (BMI = 25-29,9) eller minst en förälder har fetma (BMI ≥ 30). Familjerna är randomiserade till högintensiv eller lågintensiv grupp och alla följs med årliga kontroller under fem år; från ett till sex års ålder. Familjerna i den högintensiva gruppen får dessutom extra stöd för att etablera hälsosamma vanor genom individuella samtal med MI-utbildade coacher.

Generation Pep (GEN-PEP)

GEN-PEP är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa, mat och fysisk aktivitet. Målsättningen är att ena företag, organisationer och människor för att tillsammans underlätta för barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet. GEN-PEP arbetar tillsammans med utvalda partners från ideell, offentlig och privat sektor för att nå målet att alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Utbildning

Akademiskt primärvårdscentrum stödjer implementeringen av HPÖ

Akademiskt primärvårdscentrum, APC, har fått i uppdrag att stödja implementeringen av HPÖ inom Stockholms läns landsting och erbjuder utbildningar om hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. APC erbjuder också handledning och skräddarsydd utbildning för olika verksamheter.

Centrum för Epidemiologi och samhällsmedicin, CES, utbildar olika aktörer

Utbildningarna och seminarierna vänder sig främst till dig som arbetar med folkhälsofrågor i Stockholms län. Till exempel inom vård, skola och intresseorganisationer, eller som politiker eller tjänsteman inom landsting, kommun och stat.

Sundkurs.se

Hälso- och sjukvårdspersonal kan hämta råd för sin rådgivning, enskilda individer kan hämta matidéer och tips för ökad rörlighet och alla kan hämta fakta. Samtliga rekommendationer vilar på vetenskaplig grund och är sammanställda utifrån nationella och internationella riktlinjer.

Läs mer

Specialisten har ordet

Fråga gärna

Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska med inriktning på barn och ungdomar, skriver om vikten av att våga prata med barn om övervikt och fetma.

Beställ material