Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Syftet med dokumentet är att ge riktlinjer för att förebygga smittspridning av anmälningspliktiga resistenta bakterier.

Handlingsprogrammet ska tillämpas av alla vårdgivare inom Stockholms län.

Hela handlingsprogrammet

Provta

Provta inte patient med redan känt bärarskap av MRSA, VRE, ESBLcarba eller ESBL.

Positivt prov

Smittskyddsblad

Smittspåra patienter

Smittspåra personal

Personal - Smittspårning

All provtagning av personal, studenter och praktikanter görs av företagshälsovården för att undvika provsvar till den egna enheten. Smittspårning görs endast vid MRSA.

Vårda

Utskrivning

Avdelning 72 MRSA

Avdelning 72 på Sabbatsbergs sjukhus har ett länsövergripande geriatriskt uppdrag för patienter som är MRSA-bärare.

Diagnoskoder

Klassifikation vid klinisk infektion och bärarskap.

Uppföljning

Utbrott

Definitioner

Definitioner

Återkommande begrepp som gäller i handlingsprogrammet för resistenta bakterier.

Lathundar

Lathund - Smittspårning

Utskriftsbar lathund för resistenta bakterier. Lathunden sammanfattar SLL:s handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL.

Kontakt

Kontakta Vårdhygien

Här hittar du namn, telefon samt e-post till den hygiensjuksköterska och hygienläkare som är ansvarig för ditt verksamhetsområde.

MRSA-teamet, infektionskliniken Danderyd

Telefon: 08-123 591 35
Fax: 08-446 51 07

Ändringslogg

Version 2

2018-05-22: Nytt PM (22) för dialysavdelning.

Version 1

2017-05-23: Handlingsprogrammet skapades.