Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld.

Sedan januari 2016 är Origo en permanent verksamhet. Origo är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, alla kommunerna i Stockholms län och Polismyndigheten, Region Stockholm.

Origo arbetar med att unga i Stockholms län, som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld, ska få stöd, hjälp och vägledning. Origo stöttar också yrkesverksamma som möter unga som lever med hedersnormer.

Målgrupper

  • Yrkesverksamma som arbetar inom hälso- och sjukvården, polisen, socialtjänsten, skolan, ideell verksamhet eller något annat och som i sitt arbete möter unga som lever med hedersnormer.
  • Unga mellan 13 till 26 år i Stockholms län som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.

Resurscentrum

yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, myndigheter, frivilligorganisationer och andra yrkesverksamma vända sig och få stöd och vägledning i mötet med unga som lever med hedersnormer.

Origos resurscentrum tar också emot unga i åldern 13 till 26 år som utsätts, eller riskerar att utsättas, för hedersrelaterat förtryck och våld. Unga kan också få stöd och vägledning via mejl och telefon.

Utbildningar och seminarier

  • Grundutbildning-Hedersrelaterat förtryck och våld. Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Vilka är de underliggande mekanismerna och vad innebär det i en svensk kontext? Vad bär ungdomar som begränsas av hedersnormer med sig och vad är viktigt i mötet med ungdomen?
    Heldagsutbildning
  • Kursen Hedra
    Kompetensutveckling för yrkesverksamma som vill arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld med ungdomsgrupper.
    Två-dagarsutbildning tillsammans med Machofabriken

Origo arrangerar också föreläsningar, seminarier och utbildningsdagar om hedersrelaterat förtryck och våld vid specifika tillfällen. Origo kommer också ut till arbetsplatser i mån av tid.

För uppdaterad information och anmälning se Origos hemsida

Kunskapen i teamet

Inom Origo arbetar ett team med yrkesverksamma från olika myndigheter under ett och samma tak. I teamet finns en enhetschef, fyra kuratorer, en polis och en barnmorska. Alla har lång erfarenhet av att möta ungdomar som lever och begränsas av hedersnormer. I teamet talas också flera olika språk förutom engelska och svenska.

Kontakt

För yrkesverksamma

Telefon: 08-508 25 120
Mail: origo@stockholm.se

För unga

Telefon: 020-25 30 00
"Fråga Origo", anonym frågelåda som nås via Origos hemsida