Användning av Frestyle libre glukosmätare vid diabetes, HTA-yttrande 2015:25

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.