Högintensiv laserbehandling vid lateral epikondalgi (tennisarmbåge), HTA-yttrande 2016:26

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.