LUCAS Mekanisk hjärtkompression vid hjärtstopp utanför sjukhus, HTA-yttrande 2014:15

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.