Ryggmärgsstimulering vid svår neuropatiskt ryggsmärta, HTA-yttrande 2015:17

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.