Thermablate®-behandling av rikliga menstruationsblödningar, HTA-utlåtande 2011-01-31

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.