Minskar risken för postoperativa infektioner efter användning av vancomycin? HTA-yttrande 2014:12

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.