Analys av laktat i fostervatten under förlossning, HTA-yttrande 2016:31

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.