Evidensläget för preoperativ patientdusch med klorhexidintvål, HTA-yttrande 2013:10

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.