Vårdgivarguiden

Tillbaka

VATS lobektomi vid lungcancer stadium I – femårsöverlevnad, livskvalitet, postoperativ smärta och skulderfunktion, HTA-rapport 2014:10

VATS lobektomi vid lungcancer stadium I – femårsöverlevnad, livskvalitet, postoperativ smärta och skulderfunktion, HTA-rapport 2014:10

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.