Vårdgivarguiden

Tillbaka

VATS lobektomi vid lungcancer stadium I – femårsöverlevnad, livskvalitet, postoperativ smärta och skulderfunktion, HTA-rapport 2014:10

VATS lobektomi vid lungcancer stadium I – femårsöverlevnad, livskvalitet, postoperativ smärta och skulderfunktion, HTA-rapport 2014:10