Brödsmule-navigation

Vid alla nyanställningar inom vården i Region Stockholm och i vårdverksamheter som har avtal med Region Stockholm ska den arbetssökande fylla i en hälsodeklaration.

Studenter som antas till en vårdutbildning vid högskola i Stockholms län rekommenderas också att fylla i en hälsodeklaration.

Även inför vårdtagarnära praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL i Region Stockholm eller vårdverksamhet som har avtal med Region Stockholm ska en hälsodeklaration fyllas i.

Syftet är att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete.

Hälsodeklarationen kompletteras med ett hälsointyg som fylls i av läkare eller sjuksköterska.

Nyanställning inom vården

Hälsodeklaration

Gäller vid nyanställning inom vården i Stockholms läns landsting.

Hälsointyg

Gäller vid nyanställning inom vården i Stockholms läns landsting.

Praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL

Hälsodeklaration

Gäller vid praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL i Stockholms läns landsting och i vårdverksamhet som har avtal med SLL. Rekommenderas vid antagning till vårdutbildning vid högskola i Stockholms län.

Hälsodeklaration - Engelsk version

Gäller vid praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL i Stockholms läns landsting och i vårdverksamhet som har avtal med SLL. Rekommenderas vid antagning till vårdutbildning vid högskola i Stockholms län.

Hälsointyg

Gäller vid praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL i Stockholms läns landsting och i vårdverksamhet som har avtal med SLL. Rekommenderas vid antagning till vårdutbildning vid högskola i Stockholms län.

Direktiv och riktlinjer avseende MRSA, tuberkulos och vaccinationer

Kontakt

Anna Hammarin | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Annie Velander | Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Anne Tideholm Nylén | Biträdande smittskyddsläkare