Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Med anledning av den resurskrävande pandemin blev den planerade implementeringen av EPDS-användning i samband med graviditet satt på paus för många mottagningar. Vi hann genomföra våra två utbildningsdagar i februari men kunde dessvärre inte följa upp med handledning under våren som planerat.

Nu hoppas vi att fler mottagningar kan komma igång med EPDS och planerar med anledning av det för handledning vid 12 tillfällen under hösten 2020 och ytterligare tillfällen under våren 2021. Separat inbjudan kommer skickas till de BMM som är aktuella för handledning under hösten, övriga får en inbjudan senare till något av vårens tillfällen.

Vid frågor kontakta gärna: Mödrahälsovårdsenheten

  • Uppdaterad: 20 januari 2020
  • Faktagranskad: 20 januari 2020
  • Redaktör: Caroline Olsson