Brödsmule-navigation

Utbildningen vänder sig till de barnmorskor som är utsedda av sin mottagning att få extra utbildning i omhändertagande av gravida med måttlig förlossningsrädsla.
Utbildningsförmiddagen leds av leg psykolog Rebecca Rickert-Olsson.

Var?

Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm.

När?

Fredagen 20 mars 2020. Välj ett tillfälle förmiddag eller eftermiddag.