Kurs 1   29/1, 17/2, 17/3 + 3 handledningstillfällen.
Kurs 2  19/2, 16/3, 20/4 + 3 handledningstillfällen.