Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm erbjuder förlossningsvård på följande sjukhus: Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, BB Stockholm (Danderyds sjukhus), BB S:t Göran (S:t Görans sjukhus), Södersjukhuset samt på Södertälje sjukhus.  

Gravida i Stockholms län gör sitt val av vilken förlossningsklinik de önskar föda på i appen Alltid öppet.

Så här går det till

  • Efter första besöket hos barnmorskan får den gravida kvinnan ett SMS från Alltid öppet (förutsätter att en MHV1 öppnas i Obstetrix). Hon kan då gå in och välja den förlossningsklinik hon önskar föda på.
  • Den gravida kvinnan kan ändra sina önskemål av förlossningsklinik fram till graviditetsvecka 21+6.
  • I graviditetsvecka 22+0 får kvinnan besked om vilken förlossningsklinik hon har fått plats på i Alltid öppet. Det skickas ut ett påminnelse-SMS från Alltid öppet dygnet efter att valet fastställts.
  • Om den gravida inte aktivt väljer önskad förlossningsklinik kommer hon tilldelas en förlossningsklinik där det beräknas finnas plats då hon ska föda. Prioriteringsordningen av förlossningsklinikerna baseras på den gravidas folkbokföringsadress och överst ligger den förlossningsklinik som är närmast kvinnan.
  • Patienter med reservnummer kan inte välja önskad förlossningsklinik i appen Alltid Öppet eftersom den inte hanterar reservnummer. För dessa patienter ska barnmorskan (eller annan berörd personal) skriva in önskemålet i patientnoteringsrutan i Obstetrix.

Instruktion Vårdportalen

Vårdpersonal ser den gravidas önskemål av förlossningsklinik i Vårdportalen. Instruktionen nedan visar i detalj hur vårdpersonal hittar informationen i Vårdportalen och hur de får tillgång till verktyget om de inte har det idag.

För supportfrågor kring Vårdportalen

Jobbar du på SLSO, Karolinska, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, S:t Görans sjukhus eller Danderyds sjukhus – kontakta din vanliga support för Alltid Öppet/Vårdportalen, t ex Helpdesk eller Servicedesk.

Jobbar du hos en privat vårdgivare kontaktar du:

Förvaltning kontakt|SLSO

För beställning av behörigheter

Använd den ordinarie rutinen för behörighetsbeställning till Obstetrix och ange att du även önskar beställa behörighet till Vårdportalen.

Presentation

En PPT-presentation med tal visar flöden i både Alltid öppet och Vårdportalen. Den kan exempelvis användas av verksamhetschefer för att informera medarbetarna på mottagningen om förändringen.

Affisch

En affisch som riktar sig till de gravida. Den finns i en lång och en kort version i olika format och kan exempelvis sättas upp på mottagningsrummet eller i väntrummet. Under vecka 45 kommer affischerna gå att beställa till er mottagning via en gul ”Beställa-knapp” uppe i högra hörnet.

Informera gravida

Vägled gravida till 1177.se och sidorna "Att vänta och föda barn i Stockholm", där finns mer information om hur de ska göra sitt önskemål.

  • Uppdaterad: 31 mars 2023

  • Faktagranskad: 31 mars 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Maja Tibblin, hälso- och sjukvårdsförvaltningen