Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Räkna ut BMI

WHO har tagit fram ett internationellt mått på övervikt och fetma som kallas BMI – Body Mass Index. Måttet bygger på förhållandet mellan längd och vikt.

BMI beräknas genom att dela en persons vikt i kilo med dess längd i meter i kvadrat. En person som väger 68 kilo och är 1,67 meter lång har alltså ett BMI på 68/(1,67 x 1,67) = 24.

BMI och definitioner av undervikt, normalvikt, övervikt och fetma.

BMI (Kg/m2)  
<18,5 Undervikt
18,5-24,9 Normalvikt
25-29,9 Övervikt
30-39,9 Fetma
>40 Grav fetma

Om BMI-måttet

BMI är ett grovt mått och tar inte hänsyn till hur stor del av kroppsvikten som är muskler och hur stor del som är fett, eller hur fettet är fördelat i kroppen.

För personer över 70 år verkar ett något högre BMI vara det mest hälsosamma (cirka 25-30) men det har inte fastställts några andra BMI gränser än för yngre vuxna. Ett BMI under 22 kan för personer över 70 år vara ett tecken på undernäring.

BMI-måttet kan inte heller användas för barn. I stället används ett annat mått, ISO-BMI, där man förutom längd och vikt även tar hänsyn till barnets ålder och längdtillväxt. Detta görs på barnavårdscentralen (BVC) och i skolhälsovården.

Midjemått

Risken för sjukdom påverkas mycket av var på kroppen som fettet är placerat.  Fettet kring magen, så kallad bukfett är kopplat till betydligt större hälsorisker än om fettet sitter jämnare fördelat på kroppen.

Bukfetma kan mätas med ett måttband kring midjan. Midjemåttet ska mätas mitt mellan nedersta revbenskammen och höftkammen.

Om BMI är över 25 och midjemåttet samtidigt är högt innebär det en förhöjd risk för att få olika sjukdomar.

Gränsvärden för ökad sjukdomsrisk i relation till midjemått enligt Världshälsoorganisationen, WHO.

Risk Midjemått för kvinnor (cm) Midjemått för män (cm)
Låg <79 <93
Måttlig 80-87 94-101
Hög >88 >102


  • Uppdaterad: 18 februari 2021

  • Faktagranskad: 18 februari 2021

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen