Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förskrivare

  • Distriktssköterska
  • Gynekolog
  • Urolog
  • Uroterapeut

Sjuksköterska med vidareutbildning inom kontinensvård

Förskrivningskriterier

I första hand ska patienten utredas och erhålla behandling.
Förskrivning kan ske till brukare i eget ordinärt boende vid återkommande ofrivilligt urinläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt hinder och är ett hygieniskt problem. Avser även vid tömningsproblematik.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Urinuppsamlingskärl

Artikelbenämning: P-bag tratt och påse, 10 trattar & 100 påsar/förpackning
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: P-bag tratt och påse, 10 trattar & 100 påsar/förpackning
Leverantör: Mediq Sverige AB
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 18 mars 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen