Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förskrivare

 • Distriktssköterska
 • Gynekolog
 • Urolog
 • Uroterapeut

Sjuksköterska med vidareutbildning inom kontinensvård

 • Förskrivningskriterier

  I första hand ska patienten utredas och erhålla behandling.
  Förskrivning kan ske till brukare i eget ordinärt boende vid återkommande ofrivilligt urinläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt hinder och är ett hygieniskt problem. Avser även vid tömningsproblematik.

 • Hjälpmedelsområde

  Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
  Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Urinuppsamlingskärl

Artikelbenämning: P-bag tratt och påse, 10 trattar & 100 påsar/förpackning
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: P-bag tratt och påse, 10 trattar & 100 påsar/förpackning
Leverantör: Mediq Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Urinflaska med lock 1000 ml
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Urinflaska, i vit polyetenplast med lock, för män. Volymen är 1000 ml med gradering. Urinflaskan tål värmedesinfektion upp till 90° C .
Leverantör: Sanicare AB
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Faktagranskad: 5 mars 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Ericson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen