Till start

Vårdgivarguiden

Har brukaren en fritt val rekvisition sedan tidigare?

Information om rekvisitioner finns under personhistoriken i Beställningsportalen.

Rekvisitionen har gått ut, brukaren vill att jag förlänger eller skriva ut en ny, vad ska jag göra?

Du kan kontrollera i Beställningsportalen om något är fakturerat på rekvisitionen. Under rapporter eller brukarhistorik kan man söka upp rekvisitionen. Om rekvisition har gått ut och inget är fakturerat på rekvisitionen kan en ny skrivas ut. 

Varför kan inte It-supporten förlänga giltighetstiden på rekvisitionen?

Man har bedömt att det är lämpligt att en rekvisition gäller i 6 månader och att förskrivaren därefter gör en bedömning om egenvårdsbeslutet ligger kvar.

Kan jag makulera en rekvisition?

Nej , kontakta handläggare på enheten för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel på hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att få en rekvisition makulerad.

Brukaren undrar hur mycket som finns kvar på servicekontot, kan man se det?

I Beställningsportalen kan man se rekvisitionens status; registrerad, fakturerad, förlorad. Leverantörer som fakturerar i för rekvisitionen i Thord kan informera om hur mycket som finns kvar på service/reparationskontot. Även handläggare på enheten för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel på hälso- och sjukvårdsförvaltningen kan ta fram uppgifterna.

Hur ska man göra om brukaren vill byta till ett nytt fritt val?

Ordinarie regelverk gäller. Byte kan endast ske om det medicinska eller funktionella behovet har förändrats eller om hjälpmedlet är utslitet. Har brukaren varit oaktsam med sitt hjälpmedel och på så sätt orsakat onormal förslitning, debiteras restvärdet på hjälpmedlet på samma sätt som vid ordinarie förskrivning. Det gäller även när ett hjälpmedel tappas bort eller blir stulet. Meddela enheten för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel på hälso- och sjukvårdsförvaltningen som i dessa fall debiterar brukaren.

Hur ska man göra om brukaren vill ha ett extra hjälpmedel på fritt val?

Samma regelverk vid dubbelförskrivning gäller som vid ordinarie förskrivning, det vill säga att det ska göras en bedömning utifrån hjälpmedelsguidens riktlinjer. När enbart ett hjälpmedel inte räcker för att möjliggöra daglig aktivitet, kan man i dessa specialfall förskriva ytterligare hjälpmedel med samma funktion.

Vad händer om brukaren blivit bestulen på ett hjälpmedel och behöver ett nytt hjälpmedel?

Nytt hjälpmedel kan förskrivas eller ges på rekvisition precis som vid ordinarie förskrivning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen debiterar brukaren restvärdet på hjälpmedlet eller rekvisitionen om brukaren bedömts ha förvarat eller hanterat hjälpmedlet på ett oaktsamt sätt. Meddela enheten för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel på hälso- och sjukvårdsförvaltningen som i dessa fall debiterar brukaren.

Vad händer om brukaren köpt ett hjälpmedel på fritt val som är utslitet väldigt fort och behöver ett nytt hjälpmedel?

Nytt hjälpmedel kan förskrivas. Kanske är fritt val inte lämpligt igen utan det blir ordinarie förskrivning istället. Brukaren kan debiteras rekvisitionens restvärde om man bedömt att brukaren varit oaktsam, Förskriv i så fall nytt hjälpmedel och meddela enheten för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som i dessa fall debiterar brukaren.

Vad händer när servicebeloppet är slut?

Servicebeloppet har ingen tidsbegränsning utan kan användas tills det tar slut. Hjälpmedlet ägs av brukaren och när servicebeloppet är slut står brukaren själv för kostnaderna för fortsatt service och reparation.

  • Uppdaterad: 6 juli 2022

  • Faktagranskad: 6 juli 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen