Exponerad vård- och omsorgspersonal ska arbeta som vanligt men vara uppmärksam på symtom.

Om personal insjuknar utanför arbetsplatsen, ska personen stanna hemma tills hen är stabilt symtomfri minst två dagar. Provtagning kan vara aktuell, se länk nedan.

Vid tillkomst av symtom på arbetsplatsen ska personen omedelbart avsluta arbetspasset och gå hem och stanna hemma tills stabilt symtomfri minst två dagar. Provtagning kan vara aktuell, se länk nedan.

Vid svåra symtom kontaktar hen 1177.