Personal ska vara uppmärksam på även lindriga symtom och inte vara på arbetsplatsen med symtom som kan vara förenliga med covid-19.

Exponerad vård- och omsorgspersonal kan arbeta men vara extra uppmärksam på symtom.

Personal med symtom

  • Vid tillkomst av symtom på arbetsplatsen ska personen omedelbart avsluta arbetspasset och stanna hemma tills stabilt symtomfri minst två dagar.
  • Vid tillkomst av symtom utanför arbetsplatsen, ska personen stanna hemma tills stabilt symtomfri minst två dagar.
  • Ska provtas med PCR vid misstanke om covid-19 enligt länk nedan. Vid svåra symtom kontaktas 1177

Personal med konstaterad covid-19 (PCR-positiv) som egenvårdats i hemmet kan återkomma till arbetsplatsen när hen är allmänt förbättrad, feberfri sedan 2 dygn och det gått minst 7 dagar sedan insjuknandet.

För personal som sjukhusvårdats pga covid-19 ska behandlande läkare bedöma hur lång tid som ska ha gått innan återkomst till arbetsplatsen.