Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Definition och utredning

Definition

Mycket högt blodtryck (>240/130 mmHg) utan neurologiska symtom eller andra kristecken. Förekommer även vid essentiell hypertoni, ofta medicinslarv. Sällan behov av drastisk blodtryckssänkning.

Utredning

Som vid hypertensiv kris, se ovan. Synstörningar och/eller fynd av fundus hypertonicus III-IV vid ögonbottenundersökning, är definitionsmässigt malign hypertoni.

Behandling

Oftast är peroral behandling tillräcklig, i första hand kalciumblockad (tabl amlodipin 5 mg) eller ACE-hämmare (tabl enalapril 10 mg). Vid hög puls kombinera med betablockad (tabl metoprolol 50-100 mg). Försiktighet med ACE-hämmare vid akut njursvikt. Om rimlig blodtryckssänkning inom några timmar kan patienten följas upp polikliniskt. Alltid inläggning vid malign hypertoni.

  • Uppdaterad: 4 juli 2019

  • Faktagranskad: 1 maj 2019

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Mattias Törnerud, Danderyds sjukhus