Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Den som misstänker att man drabbats av en sexuellt överförbar sjukdom eller har andra frågor kring sin sexualitet kan vända sig till de så kallade sesammottagningarna på stan och på sjukhusen. Under 2017 gjorde stockholmarna i länet cirka 40 000 besök på de två sesammottagningar som finns i innerstaden, det vill säga ej sjukhusen inräknade.

Målgruppen utökas

De nuvarande avtalen med sesammottagningarna i primärvården kan inte förlängas och hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att införa vårdval på området. Eftersom dagens verksamhet till stor del fungerar bra har inga stora förändringar gjorts i uppdraget eller ersättningsmodellen.

Målgruppen utökas dock till personer 18 och uppåt, mot tidigare 20 år. Mottagningarna ska ligga nära både en tunnelbanestation och pendeltåg, och förvaltningen kommer särskilt följa utvecklingen av den geografiska spridningen inom länet. Det ställs också tydligare krav på kompetens, liksom att vårdgivaren ska medverka i forskning och ta emot studerande.

Förslaget till hur vårdvalet ska utformas har tagits fram i samverkan med bland andra specialistsakkunniga läkare, vårdutvecklare på sjukhusens sesammottagningar och personal på Smittskydd Stockholm. Synpunkter har också inhämtats från de vårdgivare som i dag bedriver denna typ av vård.

Upptäcker flest fall av klamydia

Sesammottagningarna är de vårdgivare som upptäcker flest fall av klamydia i länet. Detta är landets i särklass vanligaste sexuellt överförbara bakteriella infektion och under 2016 anmäldes 10 000 positiva fall bara i Stockholms län. 

Även husläkarmottagningar, barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, hudläkare och gynekologer tar emot patienter med misstänkta sexuella infektioner, liksom mansmottagningarna och Venhälsan på Södersjukhuset. Dessutom finns de fyra mer specialiserade sesammottagningarna på sjukhusen.

I linje med Framtidsplanen för hälso- och sjukvård där vård som inte behöver akutsjukhusens speciella resurser ska flyttas ut, närmare invånaren, har hälso- och sjukvårdsnämnden tidigare även beslutat att sesammottagningarna på sjukhusen ska lokaliseras om till ett eller två sjukhus.

 

Fakta Vårdval

Vårdval innebär att invånarna fritt kan välja bland godkända vårdgivare. Det råder fri etableringsrätt, vilket betyder att alla vårdgivare som uppfyller landstingets högt ställda medicinska och allmänna krav godkänns och kan etablera en vårdmottagning. Alla vårdgivare får samma ersättning och uppdrag oavsett om vårdgivaren är privat- eller landstingsägd.