Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

- Det här är allvarligt eftersom det är helt nödvändiga produkter för många invånare. Vi vet att Stockholms läns sjukvårdsområde, som nu ansvarar för driften, arbetar hårt för att ge brukarna det de behöver och vi kommer ha tät kontakt till dess att detta fungerar som det ska, säger Anna Ingmanson, avdelningschef för närsjukvårdsavdelningen på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Sedan 1 juni i år ansvarar Stockholms läns sjukvårdsområde för arbetet med att förse brukare med förbrukningshjälpmedel. I övergången till ny driftsform har systemet för leverans inte fungerat som tänkt med stora fördröjningar  som följd. Nu görs extra åtgärder för att hjälpmedel snarast ska levereras till brukarna. Ett nära samarbete pågår med logistikleverantören, som bland annat ser till att produkterna kommer hem till brukarna. Transporter utförs även parallellt av Stockholms läns sjukvårdsområde.

Prioritering av de viktigaste förbrukningshjälpmedlen

Stockholms läns sjukvårdsområde prioriterar nu att leverera de förbrukningshjälpmedel som är extra viktiga för patienters hälsa. Extra leveranser görs nu av dessa och ett särskilt så kallat "akutlager" har satts upp för de viktigaste produkterna. Många har just nu frågor om sina förbrukningshjälpmedel och bemanningen har stärkts i deras kundtjänst men trots detta kan svarstiderna bli långa.

Produkterna används inom områden som till exempel diabetes, inkontinens, näring, kompressionsmaterial och sårvårdsprodukter. Mottagarna är brukare som använder hjälpmedlen i sitt hem.

- Just nu behöver allt fokus ligga på att säkra leveranserna till de brukare som behöver hjälpmedlen och sedan kommer vi utreda hur situationen kunde uppstå, säger Anna Ingmanson.

Åtgärder som vidtagits

Prioritering av akuta leveranser av förbrukningshjälpmedel som är nödvändiga för att inte riskera patienters hälsa.

Ett akutlager har satts upp med de medicinskt mest prioriterade produktområdena.

Logistikleverantören, som ansvarar för att leverera förbrukningshjälpmedlen, har ökat bemanning för att öka produktlagret, hantera inkomna beställningar och leveranser.

Medarbetare från landstinget har skickats för att hjälpa till på lagret. Leverantören arbetar i skift.

Förstärkt kundtjänst med ytterligare personal som svarar på frågor.

Daglig uppföljning av utvecklingen mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bakgrundsfakta

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar sedan den 1 juni över hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel inom områdena diabetes, förband- och sårvårdsprodukter, inkontinens, näring och kompressionsmaterial.

Uppdraget innebär att tillhandahålla ett sortiment av olika artiklar som täcker majoriteten av patienternas behov inom hjälpmedelsområdena diabetes, inkontinens, näring, kompressionsmaterial och sårvårdsprodukter.

Verksamheten ska också ansvara för distribution av förskrivna och beställda hjälpmedel, kundtjänst till patienter, fakturering av patientavgifter samt utbildning och rådgivning till förskrivare om sortiment och regelverk.