Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Upphandlingen har genomförts enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eftersom nuvarande avtal med Ersta Diakonisällskap går ut i slutet av året. Uppdraget omfattar akut och planerad psykiatrisk specialistvård vilket omfattar utredning, bedömning, diagnostik, behandling, rådgivning och uppföljning.

Vårdgivaren ska enligt förfrågningsunderlaget ha ett särskilt ansvar och en hög kompetens för att behandla patienter, i behov av specialistpsykiatrisk vård, som arbetar inom sjukvården eller andra kontaktyrken. Vårdgivaren ska vid behov också erbjuda vård och stöd till närstående till personer som tagit sitt liv (suiciderat) eller gjort allvarliga suicidförsök.

Anbuden i upphandlingen har utvärderats och jämförts framför allt avseende kvalitetsbeskrivningar av bland annat tillgänglighet, delaktighet, behandlingsresultat, personalens kompetens och användning av evidensbaserade metoder.

Avtal kommer att tecknas med den vinnande anbudsgivaren efter den lagstadgade överprövningsperioden på tio dagar. Avtalet omfattar fyra år med möjlighet till förlängning i upp till fyra år ytterligare. Driftsstarten är 1 januari 2019.