Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i april 2018 att införa vårdval, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), och att göra en upphandling, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), för geriatrisk öppen- och slutenvård. Anledningen till att ha två upphandlingsformer samtidigt är att ge möjlighet för både vårdgivare som har egna lokaler och vårdgivare som inte har lokaler. Nu har nämnden fattat beslut om förfrågningsunderlaget till vårdvalet och upphandlingsdokument till upphandlingen.

Förutsättningarna och villkoren är likvärdiga för de båda avtalsformerna.
Uppdraget innebär att bedriva öppen och sluten geriatrisk vård för patienter som uppfyller kriterierna för geriatrisk patient. En ny gemensam ersättningsmodell har tagits fram för vårdvalet och upphandlingen. Särskilda ersättningar stimulerar bland annat direktintag av patienter från hemmet för att underlätta för geriatriska patienter att komma till rätt vårdform direkt.

De upphandlingar som nu ska genomföras är geriatrisk öppen- och slutenvård vid Nacka närsjukhus och Löwenströmska sjukhuset samt att likvärdiga vårdavtal ska tecknas med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) för geriatrisk öppen- och slutenvård vid Sabbatsbergs-, Jakobsbergs- och Danderyds-/Sollentuna sjukhus. Vårdgivare kan från och med nu ansöka om att ansluta sig till vårdvalet. Driftstart kan tidigast ske tio månader efter inkommen ansökan.

Alla avtal kommer att gälla i tre år och vårdvalet löper med likvärdiga villkor under samma tidsperiod.

Läs mer