Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Avtalet med AISAB är ett led i att genomföra den nya inriktningen för den prehospitala vården i Stockholms läns landsting, som bland annat innebär en differentierad och utökad ambulanssjukvård. AISAB kommer i och med det nya avtalet ansvara för driften av ambulanser, transportambulanser samt intensivvårdsambulanser. Jämfört med nuvarande avtal ställs högre krav på kompetensutveckling för medarbetare, ett ökat antal drifttimmar, fordon med högre lastkapacitet samt ett antal fordon med fyrhjulsdrift. AISAB kommer genomföra en successiv upptrappning för att möta de nya fordonskraven.

Ytterligare en intensivvårdsambulans

Avtalet omfattar tre intensivvårdsambulanser, vilket innebär en utökning med en intensivvårdsambulans. Två intensivvårdsambulanser ska vara i drift dygnet runt årets alla dagar och en intensivvårdsambulans ska kunna bemannas inom fyra timmar. Intensivvårdsambulanserna ska transportera patienter som är i behov av intensivvård under transporten mellan länets olika sjukhus.

AISAB kommer i och med det nya avtalet att ansvara för cirka 36 procent av landstingets vägburna ambulanssjukvård. Driftstart för avtalet är den 31 januari 2019.