Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

De nya arbetssätten, i enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, infördes den 14 november. Syftet med lagen är främja en god vård och omsorg för den enskilde och att minska antalet dagar som utskrivningsklara patienter är kvar på sjukhus. Här är en kort orientering kring några aktuella frågor:

WebCare

En uppdaterad version av IT-stödet WebCare är i drift sedan 15 november. Några mindre fel har upptäckts och åtgärdats efter införandet, men i stort har övergången gått bra.

Patientinformation

Informationsfoldern Vård och omsorg efter sjukhusvistelsen vänder sig till patienter som har behov av fortsatt vård och/eller omsorg efter att de skrivits ut från sjukhus. Den beskriver bland annat vad en samordnad individuell plan (SIP) är. Informationsfoldern finns på svenska och lättläst svenska. Det går att beställa tryckta exemplar och ladda ner foldern digitalt via länkarna:

  

Metodstöd

Sju olika metodstöd, som riktar sig till vårdgivare, beskriver tydligt hur den nya utskrivningsprocessen ska gå till.

Fast vårdkontakt

Den fasta vårdkontakten har planerings- och samordningsansvar för patientens vård och omsorg efter utskrivning. I det ansvaret ingår att informera om vårdsituationen, förmedla kontakter och vara patientens kontaktperson. Vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska en fasta vårdkontakt utses inom öppenvården. Den fasta vårdkontakten behöver inte vara legitimerad vårdpersonal och behöver därmed inte heller ha det medicinska ansvaret för patienten. Vid livshotande tillstånd ska en legitimerad läkare utses till fast vårdkontakt för patienten.

Samordnad individuell plan

Det är alltid den fasta vårdkontakten som ansvarar för att kalla till ett möte där en samordnad individuell plan (SIP) upprättas. SIP syftar till att skapa en sammanhängande helhet av den vård- och omsorg som den enskilde behöver från olika enheter och huvudmän efter utskrivning. SIP genomförs vanligen i den enskildes hem. I undantagsfall, om en person har omfattande eller komplexa behov av insatser efter utskrivning, kan en inledande SIP genomföras på sjukhus. Även i dessa fall är det den fasta vårdkontakten som kallar till SIP.

Kommunernas betalningsansvar

Kommunernas betalningsansvar återinfördes den 16 november 2018. För att kommunernas betalningsansvar ska gälla måste slutenvården skicka ett inskrivningsmeddelande som sedan följs av ett meddelande om att patienten är utskrivningsklar. För personer som är i behov av insatser från öppenvården ska en fast vårdkontakt utses i öppenvården.

Frågor

Har du frågor om de nya arbetssätten? Mejla din fråga till: samverkanutskrivning.hsf@sll.se