Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Vad innebär tillgänglighet

Kraven på tillgänglighet handlar både om att webbinnehållet ska vara tillgängligt och att besökaren ska kunna ta del av och föra in information oberoende av enhet och eventuella hjälpmedel. En nyckel till ett bra tillgänglighetsarbete finns därför i förståelsen av besökarnas förutsättningar och användningsmönster.

Vilka omfattas av lagen?

Lagen omfattar i stort sett alla offentliga myndigheter och organ men också privata aktörer som bedriver verksamhet inom exempelvis utbildning och hälso- och sjukvård.

I begreppet offentlig digital service ingår även innehåll som erbjuds via en teknisk lösning som står under tredje parts kontroll. Det innebär i praktiken att allt innehåll som landstinget lägger upp via sociala medier ska uppfylla kraven för tillgänglighet.

Vad innebär lagen för landstinget

Landstinget erbjuder redan idag en omfattande service via digitala tjänster och webbsidor. Satsningarna framåt är ambitiösa, under 2019 intensifieras arbetet inom ramen för det som benämns digital vårdgaranti – som omfattar såväl krav på vårdgivare att erbjuda digitala tjänster som förtydliganden avseende tidsgränser för svar på invånares digitala kontakter. Landstinget behöver nu öka kompetensen och bland annat inkludera tillgänglighetsperspektivet som en obligatorisk del i all förvaltning och utveckling av digitala tjänster och webbsidor. Många berörs och behöver involveras i arbetet med att säkerställa att vi följer lagen - i synnerhet systemförvaltare, webbansvariga, IT-strateger, interaktionsdesigner, kommunikatörer och ansvariga chefer men även till exempel de som arbetar med vårdavtal.

E-utbildning lanseras efter årsskiftet

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en e-utbildning inriktad på att utveckla arbetssätt för att tillgänglighet ska bli naturlig del i förvaltning och utveckling av landstingets digitala service. Utbildningen lanseras efter årsskiftet och blir tillgänglig via Lärtorgets plattform för landstinget och för privata vårdgivare.