Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Sollentuna sjukhus har genomgått en omfattande ombyggnation med anledning av Framtidsplanens mål att bygga ut vården utanför akutsjukhusen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att sammanhållen vård för äldre ska vara utgångspunkt för en ny upphandling av verksamhet på Sollentuna sjukhus.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen driver sedan 2017 utvecklingsprogrammet Sammanhållen seniorvård med målsättningen att skapa tryggare vård för Stockholms läns äldre invånare. De lediga och nyrenoverade lokalerna vid Sollentuna sjukhus innebär en möjlighet att utvidga öppen och slutenvård för äldre och testa ett sammanhållet vårdkoncept. Förslaget innebär att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska ta fram upphandlingsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) som omfattar geriatrisk öppen- och slutenvård och kompletterande vård för äldre.

Målsättningen för den nya upphandlingen är att skapa ett sammanhållet vårdkoncept på Sollentuna sjukhus som erbjuder en trygg och säker vård för äldre. Målgruppen för vården är framför allt äldre invånare i Sollentuna och Solna men även från övriga länet. Förslaget ersätter den tidigare planen att Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, ska driva den geriatriska slutenvården på Sollentuna sjukhus.

Den 23 april planeras hälso- och sjukvårdsnämnden fatta beslut om att ge uppdrag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen att påbörja en upphandlingsprocess. Under april månad kommer en så kallad Request for information, RFI, att annonseras på Region Stockholms webbsida (www.sll.se) i syfte att inhämta marknadens syn på upphandlingsområdet. Parallellt pågår dialogmöten med potentiella anbudsgivare. Har du och din verksamhet intresse av att lämna information men inte blivit kontaktade av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, går det bra att kontakta registrator på mailadress: registrator.hsf@sll.se.

Läs mer

 

Sida där RFI kommer att publiceras: