Brödsmule-navigation

- Vi befinner oss i skiftet när fler invånare söker vård samtidigt som vi fortfarande har lägre bemanning i vården med färre vårdplatser öppna. Enligt plan börjar akutsjukhusen nu successivt öppna sommarstängda vårdplatser de kommande veckorna, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

- Sommaren är inte över än, men vi kan redan nu se att samverkan mellan kommunerna och vården har fungerat väldigt väl den här sommaren. Det gynnar främst våra äldre patienter. Ett stort tack till kommunerna för ett fint samarbete, säger Johan Bratt.

Tuff vecka i förlossningsvården

Under veckan har det varit mycket ansträngt inom förlossningsvården i länet. Förlossningsklinikerna rapporterar flera höga toppar där många barn föds samtidigt.
Förlossningsvård är akut sjukvård och oftast går det inte att förutsäga vilken dag förlossningen sker. 598 barn föddes i veckan, vilket är rekord den här sommaren.

- Att bli förälder är ett av de största ögonblicken i livet. Jag vill tacka förlossningsvårdens alla medarbetare som arbetar så engagerat och hårt för att ge blivande föräldrar trygghet och stöd. De gör alla en extra ansträngning under sommaren för att tillsammans ta hand om föräldrar och barn och ge den bästa möjliga vården, säger Johan Bratt.

Under sommaren är det extra viktigt att ringa förlossningskliniken innan man åker in. Det räcker med ett samtal till koordinatorn som ordnar en förlossningsplats. Länet har sex förlossningskliniker alla med samma goda medicinska kvalitet. De allra flesta får föda på den klinik de har planerat för. Vid höga toppar kan det bli nödvändigt att hänvisa till en annan klinik i första hand inom länet. Samarbetet mellan förlossningskliniker är avgörande både inom och utom länet.

Under juli föddes fler barn i länet än samma månad året innan. Utomlänshänvisningarna var färre i juli jämfört med samma period förra året. I veckan tog regionen hjälp i elva fall av närliggande län och två förlossningar togs emot från andra län.

- Vi vill helst undvika hänvisningar till andra län. Men det är bra att vi kan hjälpa varandra när vi har höga toppar. Samtidigt gör vi så klart allt för att man ska få föda inom Stockholms län, säger Johan Bratt.

Vårdbesöken ökar när invånarna återvänder till länet efter semestern

Under juli ringde fler invånare till sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden än under samma månad tidigare år. Den senaste veckan tog drygt 21 000 invånare hjälp av 1177 Vårdguiden på telefon.

- Det är positivt att fler invånare kontaktar 1177 innan de söker vård. Det är extra viktigt i skiftet när allt fler återvänder till stan och söker vård samtidigt som vården fortfarande har sommarbemanning. Sjuksköterskorna vid sjukvårdsrådgivningen vägleder invånarna rätt i vården, vilket kan bidra till att undvika onödig lång väntan på en akutmottagning som ju är till för de allra svårast sjuka, säger Johan Bratt.

Akutsjukhusens resurser behövs för de allra svårast sjuka. Besöken till länets akutmottagningar vid akutsjukhusen minskar generellt sedan den nya vårdformen närakut öppnade. Idag finns nio närakuter som avlastar akutsjukhusens akutmottagningar. Den tionde närakuten kommer att öppna i centrala Stockholm före årsskiftet.

- Närakuterna rapporterar att de har kapacitet att ta emot fler patienter. Vid närakuterna kan patienter få hjälp med till exempel frakturer, magsmärtor och allergier, säger Johan Bratt.

Närakuterna hade 5 455 besök i veckan och länets sju akutmottagningar hade 7 775 besök. Flest besök gjordes på de drygt 200 husläkarmottagningarna, 43 215 besök. Husläkarjourerna hade 2 187 besök.

Ambulanssjukvården har fler resurser än tidigare år

Ambulanssjukvården rapporteras fungera väl. Ambulanser, akutläkarbilar, helikoptrar och jourläkarbilar är i drift enligt plan och resurserna är större än förra året. Genom den finns möjlighet att ge avancerad vård på väg till akutsjukhus men också till närakuter som tar emot allt fler ambulanstransporter. Genom en ny webbportal kan sjukvårdspersonal också beställa transporter till de patienter som behöver flyttas mellan vårdgivare. Det är ett exempel på tjänster som får samverkan mellan vårdgivare att flyta smidigare.