Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Region Stockholm lever invånarna längre än i riket som helhet. Vi äter mer frukt och grönt och får mindre ofta hjärtinfarkt och färre lider av fetma. Fler uppger dock att de lider av psykisk ohälsa än i landet som helhet, även om resultaten har förbättrats sedan förra mätningen för fyra år sedan. 

- Det finns mycket att vara stolt över som vårdgivare när det gäller resultaten i öppna jämförelser. Den psykiska ohälsan har minskat något sedan förra mätningen, även om mycket arbete återstår. Både risken att drabbas av hjärtinfarkt och risken att avlida i hjärtinfarkt är mindre här än i övriga landet och det är ett gott betyg, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm.

Det är vanligare att invånarna i Region Stockholm bedömer sin tandhälsa som dålig än i riket som helhet. Fler invånare med lägre utbildning uppger sämre tandhälsa än de som har högre utbildning. Riskbruket av alkohol är också större i Region Stockholm.

- De öppna jämförelserna är ett viktigt underlag när vi fortsätter att utveckla vårt hälsofrämjande arbete i regionen. Genom att erbjuda stöd till livsstilsförändringar ökar vi chanserna att förebygga sjukdom, säger Johan Bratt.

Några resultat

  • Medellivslängden för kvinnor är 84,5 år. För män är den 81 år, båda är något högre än rikssnittet som är 84 år för kvinnor och 80,4 år för män.
  • Invånarna i Region Stockholm ligger i topp i landet i självskattad hälsa. Högutbildade anser att de har bättre hälsa än de med lägre utbildning.
  • Invånare i region Stockholm äter mest frukt och grönt i hela landet, männen toppar listan medan kvinnorna i regionen kommer tvåa.
  • Färre invånare får hjärtinfarkt än i övriga landet och hjärtinfarkterna har minskat sedan förra mätningen. Risken att dö i hjärtinfarkt är lägre i Region Stockholm än i riket.
  • 19 procent har riskabla alkoholvanor i länet, det är fler än rikssnittet. Framförallt är det kvinnor i regionen som har mer riskabla alkoholvanor än kvinnor många andra regioner.
  • Fler invånare drabbas av fallskador än i riket som helhet och det är vanligare att kvinnor drabbas än att män gör det.
  • 17 procent uppger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande, det är fler än rikssnittet men bättre än 2017 då andelen var 20 procent. Fler kvinnor än män uppger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande.
  • Allt fler anser att de har en god tandhälsa men fler uppger en sämre tandhälsan än genomsnittet för riket.

Om öppna jämförelser

Hälsan i befolkningen påverkas av många olika faktorer, öppna jämförelser folkhälsa innehåller ett urval av indikatorer som speglar både livsvillkor, levnadsförhållanden, levnadsvanor som alla påverkar hälsan. Öppna jämförelser ges ut av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Folkhälsomyndigheten. Jämförelser görs mellan regionen och när det är möjligt följs också utvecklingen över tid. Den förra jämförelsen gavs ut 2014 och data i dagens jämförelse kommer från 2016-2018.