Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Det är brist på influensavaccin i hela Europa. Smittskydd Stockholm bevakar utbudet för att snabbt kunna köpa upp vaccin som kommer ut på marknaden. Bevakningen har resulterat i att det nu finns en mindre mängd nya vaccindoser tillgängliga för patienter i riskgrupperna. Vaccinet reserveras enligt nationella rekommendationer sedan slutet av november för gravida, personer med kronisk sjukdom och personer som är 65 år eller äldre. För gravida finns en särskild beredskap som hanteras inom mödravården.

Den totala vaccinationsgraden har nästan nått upp till nivån för vaccinationsperioden 2017/2018. Målsättningen har dock varit att öka vaccinationsgraden i alla riskgrupper vilket vaccinbristen förhindrat. Hittills har drygt 22 000 patienter från de medicinska riskgrupperna vaccinerat sig varav 4150 varit gravida kvinnor. Bland de allra äldsta har vaccinationsgraden minskat vilket kan vara relaterat till vaccinbristen. När det nu finns nytt vaccin i lager är det viktigt att vägleda denna målgrupp så att de kan vaccinera sig så snart som möjligt.

Uppdaterad lista med vaccinationsmottagningar på 1177.se


På 1177.se finns en lista med vårdgivare som har mer än 100 doser vaccin i lager. Lagren kan ändras snabbt, så det är bra att rekommendera den som vill vaccinera sig att ringa vaccinatören först. Vaccin i mindre mängd kan finnas hos fler vårdgivare än de som finns på listan. Listan uppdateras när nya vaccindoser har levererats eller tagit slut hos vaccinatörer.

På 1177.se finns det också handfasta råd om vad patienter kan göra för att undvika att bli smittade av influensa och råd vid influensasjukdom. För dig som arbetar i hälso- och sjukvården är basala hygienrutiner det bästa skyddet mot influensa.

Antiviral behandling vid influensa


Om en person som tillhör en riskgrupp insjuknar med influensaliknande symptom finns möjligheten att ge antiviral behandling i form av oseltamivir. Behandlingen ger bäst nytta om den sätts in så tidigt som möjligt under sjukdomsförloppet. I vissa fall kan den antivirala behandlingen sättas in i förebyggande syfte om patienten exponerats för influensa men ännu inte insjuknat.

Läs mer