Brödsmule-navigation

I månadsskiftet juli/augusti går Region Stockholm tillsammans med bland annat RFSL, Noaks Ark och Posithiva Gruppen ut för att uppmärksamma Stockholms invånare om att antalet fall av gonorré ökar. Kampanjen visar 70-talsbandet Gonorrhea som är på en olycksalig comebackturné. Tidpunkten är vald lagom till att Pride öppnar och många stockholmare är tillbaka i stan efter semestern. Kampanjen heter ”Gonorrhea – Stronger than ever” och kommer under veckorna 31 och 32 att synas på affischer på stan, i annonser i tidningen QX, på qx.se och på sociala medier. På kampanjens webbplats finns bland annat information om var man kan testa sig för STI i Stockholmsregionen.

Fler väntas testa sig

Ett resultat av kampanjen kan bli att fler än vanligt önskar testa sig för sexuellt överförda infektioner under hösten. Det är då viktigt att husläkarmottagningarna tar emot patienter som önskar testa sig för STI. Detta ingår i husläkarmottagningarnas uppdrag och är särskilt viktigt nu, då färre STI-mottagningar än tidigare erbjuder drop-in-tider för STI-test. Kapaciteten hos de hittills två mottagningarna inom Vårdval sexuell hälsa räcker inte till för det stora antalet personer som söker.

Provtagning

Gonorré kan sitta i urinröret och vagina/livmoderhalsen, men även i svalg och rektum. Det kan behövas provtagning från till exempel urin, vagina/livmoderhalsen, svalg och/eller rektum, beroende på sexualanamnes. Infektion utan symtom är vanligt, framför allt vid gonorré i svalg eller rektum hos både män och kvinnor, samt vid genital gonorré hos kvinnor. Var generellt frikostig med provtagning för gonorré och ta alltid prov för gonorré efter utlandskontakter och/eller vid STI-testning av män som har sex med män (MSM).

Handläggning vid positivt prov

Alla patienter med konstaterad gonorré ska remitteras till specialistmottagning, det vill säga någon av Sesammottagningarna eller Venhälsan (endast för MSM) för behandling, smittspårning och vid behov kompletterande provtagning. Klinisk smittskyddsanmälan ska göras och förhållningsregler ges av provtagande mottagning, även om patienten remitteras. Antibiotikabehandling ska inte ges innan patienten kommer till specialistmottagning.

Gonorré är en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Mottagningsbesök, provtagning och medicin för gonorré ska därför vara kostnadsfria för patienten, både vid misstänkt och konstaterad smitta.

Tänk på att det ofta är aktuellt med provtagning för flera sexuellt överförda sjukdomar, t ex gonorré, klamydia, hiv, syfilis och hepatit.

Gonorré

Smittskydd Stockholms information om gonorré.