Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

För att främja ett sådant utvecklingsarbete bildades ett nationellt forskningsnätverk, med nära samarbete med Barnhälsovårdens nationella programgrupp (BNP) och kvalitetsregistret BHVQ. Forskningsnätverket fick ekonomiskt stöd av forskningsrådet FORTE. Forskningsnätverket, BNP och ansvariga för BHV-Q beslutade att gemensamt ta fram ett vetenskapligt kunskapsunderlag kring tre ämnen som identifierades som särskilt angelägna; stöd för barns anknytningsrelationer och föräldrars lyhördhet, utökade hembesöksprogram och regleringssvårigheter hos barn i form av sömnproblem och skrikighet.

I en ny rapport presenteras de tre delrapporterna gemensamt. Syftet har varit att granska den internationella vetenskapliga litteraturen utifrån det behov av kunskap som finns inom svensk barnhälsovård, och att samtidigt identifiera de kunskapsluckor där ytterligare forskning är särskilt angelägen. Vi hoppas att rapporten ska fungera som underlag för diskussioner nationellt, regionalt och lokalt om föräldrastöd på BVC och också ge idéer till forskningsbaserat utvecklingsarbete på BVC.